Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard


Breed gedragen visie

De grotendeels agrarische polder Albrandswaard was voor de economische crisis bestemd voor landelijk wonen. Daardoor was vrijwel alle grond binnen de polder in eigendom van ontwikkelaars en speculanten. De gemeente koos ervoor om een visie te maken vanuit het landschap, en vroeg HKB om dit samen met de bewoners op te pakken. Via een intensief participatietraject is een breed gedragen visie tot stand gekomen die uitgaat van agrarisch gebruik en recreatief medegebruik.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Locatie: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2012
Status: Vastgesteld
Rol: Projectleider
Samenwerking:  HKB