Johannapolder

 


Actief & Outdoor

Jaren na de sluiting van het buitenzwembad ligt het binnenterrein van de Johannapolder er verlaten en verwaarloosd bij. De gemeente Albrandswaard en het Natuur en Recreatieschap (NRIJ) delen de ambitie om de Johannapolder te ontwikkelen tot recreatieknooppunt. Het opgestelde beeldkwaliteitsplan biedt de kaders voor deze toekomstige ontwikkelingen.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Locatie: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2013-2014
Status: Vastgesteld
Rol: Projectleider
Samenwerking:  HKB