Molendijk


 

Dorps polderlint

De Molendijk is een bebouwingslint met een grote diversiteit aan bebouwing. Aan de oostzijde staan diverse kassen en bedrijfsgebouwen, welke op termijn mogelijk vrij zullen komen. Dit beeldkwaliteitsplan zal dienen als toetsingskader voor toekomstige bouwplannen. Er zijn regels opgenomen die moeten zorgen dat de typologie van dorps- polderlint herkenbaar blijft en voorkomen dat een rommelig beeld ontstaat. Tegelijkertijd biedt dit beeldkwaliteitplan ruimte voor enkele meer uitgesproken ontwikkelingen.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Locatie: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2013
Status: Vastgesteld
Rol: Projectleider
Samenwerking:  HKB