Wijkeconomie Groenezoom

 

Activeren winkelplint

Hoe zorg je ervoor dat leegstaande winkelpanden weer gevuld worden? Een vraag waar veel steden en dorpen mee worstelen. Een leegstaande winkel is niet alleen vervelend voor de verhuurder; voor bewoners betekent het achteruitgang in voorzieningen en achterblijvende ondernemers merken dat er minder winkelpubliek komt. Ik vraag me af of het altijd nodig is om deze leegstaande panden te vullen met een winkelfunctie; de achterblijvende ondernemers zijn er vooral bij gebaat dat er meer aanloop komt. Wanneer je het bewoners vraagt, dan zijn er meer dan genoeg ideeën en initiatieven die deze ruimte zouden kunnen vullen. Maar, hoe komt zoiets van de grond? Mijn overtuiging is om daarmee klein te beginnen; bewoners, betrokkenen en ondernemers activeren om samen de mogelijkheden te verkennen.

Betrokkenen in Vreewijk denken samen na over over nieuwe vormen van samenwerking

Dat hebben we ook in Vreewijk gedaan. Tijdens de ‘Vreewijkconferentie’ zijn vele nieuwe verbindingen gemaakt, en ideeën geboren. Er is veel enthousiasme in de wijk om aan de slag te gaan met thema’s als voedsel, koken, wijkproductie en het merk Vreewijk. Ondanks al het enthousiasme lopen de meeste ideeën nog spaak op financiën en een trekkersrol. De vraag is wie in deze participatiesamenleving op de regiestoel zit; er is volop energie in de wijk, maar wie zorgt voor begeleiding om van deze ideeën realiseerbare initiatieven te maken?

Havensteder heeft ervoor gezorgd dat de winkelplint er weer een stuk verzorgder bij ligt. Samen de lokale ondernemers heb ik een plan gemaakt om de trespa overkapping uit de jaren ’80 te vervangen voor houten rabatdelen. De inhammen zijn komen te vervallen, en de grote reklameborden zijn vervagen door uniforme frames waarbinnen de ondernemers hun logo kunnen plaatsen.

Opdrachtgever: Havensteder
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2013-2014
Status:  uitgevoerd
Samenwerking: HKB