Groenstructuurplan Eendrachterrein


ontwerpen voor tijdelijkheid

Na het faillissement van kartonfabriek de Eendracht besloot de gemeente Appingedam om het terrein te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie en een park. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden, de snelheid zal afhangen van de economische situatie. In de eerste fase wordt alleen de hoofd infrastructuur gesaneerd. De overige delen van het terrein zullen voor zover de mate van vervuiling het toestaat in gebruik worden genomen voor energieteelt. Het terrein zal gaan functioneren als tijdelijk park, waarbij de bezoeker alleen toegang heeft tot de niet vervuilde en gesaneerde delen.

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam
Locatie: Eendrachtterrein
Jaar: 2013
Status: ontwerp
Samenwerking: HKB