CV

 

Werkervaring

HKB stedenbouwkundigen BV Rotterdam landschapsarchitect
Hollandschap BV, Moerkapelle landschapsarchitect

Selectie uit recent/relevant werk

Ontwikkelaar Mensenborgh Ontwerp en landschappelijke inpassing recreatiewoningen actueel
Woningcorporatie Havensteder placemaking: oprichten coöperatie Vreewijk en ontwerp buitenruimte actueel
Landgoed de Peerdegaerdt Strijen Ontwerp ecologische route en panelen (natuureducatie) (2014)
GKB Groep ontwerp skatepark (2013)
Gemeente Appingedam groenstructuurplan/ beplantingsplan Eendrachtterrein 2013
Gemeente Albrandswaard opstellen visie en beeldkwaliteitplan Johannapolder 2013-2014
Gemeente Albrandswaard opstellen beeldkwaliteitplan polder Albrandswaard (2013)
Gemeente Albrandswaard opstellen beeldkwaliteitplan Molendijk (2013)
Gemeente Albrandswaard opstellen landschapsontwikkelingsplan (2011-2012)
Gemeente Oud-Beijerland opstellen visie ‘Waterfront’ en ‘Stougjesdijk-Oost’ (2011 – 2012)
Gemeente Eemsmond opstellen stedenbouwkundige modellen en verkaveling Oranjebuurt (2011)
Gemeente Apeldoorn opstellen masterplan Regionaal bedrijventerrein (RBAZ), Beeldkwaliteitsplan (2008-2011)
Gemeente Midden-Drenthe opstellen structuurvisie (2011 – 2012)
Gemeente Bedum stedenbouwkundige onderbouwing bestemmingsplan Onderdendam en Noordwolde (2011)
Gemeente Appingedam uitwerken stedenbouwkundige visie Opwierde Zuid (2010 – heden)
Gemeente Albrandswaard opstellen ontwikkelingsvisie polder Albrandswaard (2010)
Provincie Friesland intergemeentelijke structuurvisie Nieuw Stroomland (2009 – 2010)
Politie Rotterdam Rijnmond opstellen beplantingsadvies (2009)
Gemeente Rotterdam, dS+V opstellen gebiedsvisie De Esch (2009)
Gemeente Baarn beeldkwaliteitsplan ‘Drakenburgergracht’ (2008-2009)

Opleiding

2010 – 2012  Deelname aan het ‘beroepservaringprogramma’, geïnitieerd door Atelier Rijksbouwmeester
2004 – 2008  Wageningen Universiteit MSc Landscape Architecture and Planning
2000-2004  Hogeschool Delft Plattelandsvernieuwing
1999-2000  Alchesay High School (USA)

Neven activiteiten

2014 – heden Bestuurslid stichting De Peerdegaerdt ‘samenleving 3.0’
2014 – heden Werkgroep visie en ontwerp landgoed Scouting Nederland
2014 – heden Werkgroep groen-blauwe dooradering programma ‘duurzame landbouw in een duurzaam landschap’
2014 – heden Lid werkgroep milieu en planologie Hoekschewaards Landschap
2014 – heden Lid en mede-oprichter dorpsvereniging Nieuw-Beijerland
2008 – 2013 Actief in het wijkplatform Katendrecht, Rotterdam, onder meer realisatie van het ‘Kaapschip’ (www.kaapschip.nl)
2008 – 2012 Voorzitter bij vereniging Zeeverkennersgroep Brandaen
2008 – 2012 Actief lid wijkplatform katendrecht (YES-groep en Katendrechts Peil)
2000 – 2008 Leiding van jeugd en jongeren speltakken bij Zeeverkennersgroep Brandaen
2001 – 2004 Zeilinstructrice bij Zeilschool Scouting Nederland.