Achtergrond

2012_0221RWA0056Sinds 2008 ben ik werkzaam als landschapsarchitect. Ik heb vijf jaar gewerkt bij een stedenbouwkundig bureau, daardoor heb ik veel ervaring opgedaan in het raakvlak tussen landschapsarchitectuur en stedenbouw. Sinds 2013 werk ik als zelfstandig landschapsarchitect.

Ik heb zowel binnen als buiten mijn betaalde werk veel ervaring opgedaan met (bewoners)participatie en buurtinitiatieven. In veel gevallen gaat het om projecten die met het landschap te maken hebben, zelfs al is het in de stad. Ik geloof in de aanwezigheid van lokale energie. Volgens mij is het vooral de kunst om deze te activeren en te faciliteren. Spontane ontmoetingen, een gezonde dosis enthousiasme, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, bestuurlijk draagvlak en continuïteit helpen deze energie te ontluiken en om te zetten in realiseerbare initiatieven.

In vrijwel al mijn projecten speelt landschap een belangrijke rol. Ik werk graag aan projecten waarbij natuur-en landschapseducatie centraal staat. Hier is het de uitdaging om kinderen en volwassenen bewust te laten worden van de natuur en het landschap om zich heen. Juist dan worden ze meer betrokken.